Type B

Łatwe wdrożenie

System może funkcjonować w sklepach bez instalacji dodatkowych urządzeń i skomplikowanych wdrożeń.