Type B

Sprawdzanie salda i daty ważności

W każdym momencie klient może sprawdzić saldo karty oraz jej datę ważności za pośrednictwem Twoje strony internetowej.