Type B

Dostęp do transakcji

System zapewnia możliwość wykonywania i weryfikacji transakcji oraz wgląd w działania wykonane na kartach w trybie online.