Type A

Integracja

GiftCard System może funkcjonować jako:
a) system webowy dostępny z poziomu przeglądarki internetowej,
b) aplikacja POS dostępna na terminalach wybranych operatorów,
c) moduł zintegrowany z systemem kasowym wybranych dostawców takich jak:
Exorigo-Upos, Insoft (PC-Market, PC-POS) czy Diebold Nixdorf.